Кант диабети учурундагы медайымдык иш-аракет боюнча клиникалык колдонмо

Новости

КАНТ ДИАБЕТИ УЧУРУНДАГЫ МЕДАЙЫМДЫК ИШ-АРАКЕТ БОЮНЧА КЛИНИКАЛЫК КОЛДОНМОНУН МЕДАЙЫМДЫК ИШ-АРАКЕТТИН I ЭТАБЫНЫН МАКСАТЫ – пациент жөнүндө маалымат топтоо.

КД клиникалык жактан сүрөттөп берүү үчүн симптомдордун эки тобу бар: негизги жана кыйыр даражадагы (спецификалык жактан өзгөчөлөнбөйт, узак убакыт бою шашылбастан өнүгүп жүрүп отурат). Сүрөттөрдө негизги белгилери келитирген.