Международный форум , посвящённый 10-летию Ассоциации специалистов сестринского дела Кыргызской Республики

Новости

Бишкек шаарында, 2022-жылдын 9-ноябрында, Кыргыз Республикасынын медайым тармагындагы адистердин ассоциациясынын 10 жылдыгына арналган «Кыргызстандагы медайымдар жана акушердик иштин келечеги. Эл аралык профессионалдык мейкиндикке интеграциялоонун перспективалары» аттуу эл аралык форум өткөрүлө тургандыгын биз кубануу менен билдиребиз.

Конференциянын катышуучулары медайымдар жана акушердик практикадагы жана билим берүүдөгү учурдагы реформаларды жана глобалдык өзгөрүүлөрдү талкуулашат.

Спикерлердин арасында эл аралык эксперттер дагы болот, алар жөнүндө кийинки посттордо айтып беребиз.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

Мы рады сообщить, что совсем скоро, 9 ноября 2022 года, в Бишкеке состоится международный форум, посвящённый 10-летию Ассоциации специалистов сестринского дела КР, «Будущее сестринского и акушерского дела в Кыргызстане. Перспективы интеграции
в международное профессиональное пространство».

Участники конференции обсудят текущие реформы и глобальные изменения в сестринской и акушерской практике и образовании.

Среди спикеров также будут международные эксперты, о которых мы расскажем вам в наших следующих публикациях.